trouw_aan_isra_l.jpg
trouw_aan_isra_l.jpg

Trouw aan Israël

€ 9,50

Trouw aan Israël Product omschrijving

In dit boek gaat het over actuele en theologische vragen betreffende de bijbelse positie van Israël en het Joodse volk. Aan de orde komen vragen als: Is Israël nog steeds Gods (uitverkoren) volk? Geldt de landbelofte nog steeds? Hebben de ceremoniën nog betekenis? Verder gaat een van de schrijvers in op de betekenis van 'geheel Israël' in Paulus' brief aan de Romeinen. Niet alleen de historie van 'Jodenzending' komt ter sprake, maar ook het dilemma van dialoog en evangelieverkondiging. Dit boek getuigt van liefde voor het Joodse volk. Maar tevens staat centraal dat alleen in de erkenning van Jezus van Nazareth als de gekomen Messias definitief heil te vinden valt.


​Inhoud:

Israël en de christelijke kerk: de geschiedenis van een broedertwist (ds. C. Sonnevelt) Is Israël nog steeds Gods volk (ds. C. Sonnevelt) Het 'geheel Israël' in Paulus' brief aan de Romeinen (ds. C. Sonnevelt) Geldt de landbelofte nog steeds? (ds. W. Silfhout) De waarde van de Joodse ceremoniën (ds. C. Neele) Evangelieverkondiging onder het Joodse volk in Nederland vanaf de Reformatie tot de Tweede Wereldoorlog (ds. C. Neele) Omslag na Auschwitz (G. Roos) Verscheidenheid in visie (G. Roos) De geschiedenis van het chiliasme (ds. C.J. Meeuse) Chiliasme in Bijbels licht (ds. C. Sonnevelt) Chiliasme als vluchtweg (G. Roos) Toekomst... voor wie? (ds. C.J. Meeuse)

De auteurs van dit boek zijn allen lid van het Deputaatschap voor Israël.
Overige informatie:

Auteur: ds. C.J. Meeuse, G. Roos en ds. C. Sonnevelt (red.)

Formaat: 239 pagina's

Uitgever: Den Hertog

Publicatie jaar: 2004 (2e druk 2006)

ISBN: 978-90-33118-19-7

Aantal
233