isra_ls_verwachting_omslag
isra_ls_verwachting_omslag

Dagboek : Israëls verwachting - Isaac da Costa

€ 19,95

Israëls verwachting Bijbels dagboek

Isaac Da Costa (1798-1860) was een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof. Hij behoorde tot het Reveil, een beweging uit de 19e eeuw die de samenleving wilde terugbrengen tot gehoorzaamheid aan de Bijbel.
Voor zijn vrienden hield hij Bijbellezingen. Uit deze verzamelde overdenkingen is dit dagboek door uitgeverij
De Banier samengesteld. Da Costa heeft een originele Bijbeluitleg waarbij de kennis die hij in zijn Joodse jeugd heeft opgedaan herkenbaar is. Maar centraal staat steeds de boodschap dat in Christus alleen behoudenis is.

Auteur: Isaac da Costa

Aantal
227