leven-voor-dorre-doodsbeenderen.jpg
leven-voor-dorre-doodsbeenderen.jpg

Leven voor dorre doodsbeenderen

€ 8,95

Leven voor dorre doodsbeenderen Product omschrijving

Deze bundel bevat drie preken over Ezechiël 37:

Het Godswerk dat nodig is tot onze bekering
(vers 1-6) Een lichaam zonder geest
(vers 7-8) Hoe de Heilige Geest levend maakt
(vers 9-14)

Er is hoop voor mensen die nog dood zijn in de zonden, en voor mensen zie zeggen: 'Onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren.' Dat blijkt op bijzondere wijze uit het visioen dat de HEERE Ezechiël toont. Hij ziet een vallei vol dorre doodsbeenderen, waartegen hij moet profeteren. Door Woord en Geest wordt leven gewekt in deze doden. Deze preken bevatten een hoopvolle boodschap, met een bijzondere toepassing voor het volk Israël en voor onszelf. 'De doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven.'


Overige informatie:

Auteur: Ds. C.J. Meeuse

Formaat: 72 pagina's

Uitgever: Ripe Publishing

Publicatie jaar: 2018

ISBN: 978-94-91000-72-0

Aantal
234