IMG_2236.jpg
IMG_2236.jpg

Kleurboek deel 3 De HEERE redt.

€ 4,95

KLEURBOEK DEEL 3

Kleurplaten bij Bijbelse geschiedenissen: de HEERE redt!

€4,95

In dit kleurboek staan 12 kleurplaten. Onder elke kleurplaat staat de vindplaats van de geschiedenis uit de Bijbel.

De volgende geschiedenissen staan in het kleurboek:

Genesis 22 – Abraham en Izak

Numeri 21 – de koperen slang

2 Koningen 4: 1-7 – het dienstmeisje van Naäman

2 Koningen 5 – het wonder van de vaten met olie

Ruth 2 – Ruth op de akker van Boaz

Lukas 2 – Simeon en Anna

Johannes 6 – de wonderbare spijziging

Lukas 15 – de Goede Herder

Lukas 15 – de verloren zoon

Matthéüs 21: 1-3 – ontbindt ze en brengt ze tot Mij

Johannes 20 – Jezus is opgestaan

2 Timotheüs 1 – Timotheüs met moeder Eunice en oma Loïs

Overige informatie:

Auteur: Onderwijscommissie
Formaat: 24 pagina’s (12 kleurplaten)
Uitgever: Deputaatschap voor Israël
Publicatie jaar: December 2022

Aantal
238